Rechtsbijstand
Zodra u aan het verkeer deelneemt, staat u bloot aan de risico’s daarvan. Vaak heeft een aanrijding alleen blikschade tot gevolg. Maar soms is er meer aan de hand. Is de aanrijding door uzelf veroorzaakt, dan bent u voor de vergoeding van uw eigen blikschade afhankelijk van uw eigen motorverzekering. Dat zal duidelijk zijn.

Maar het kan ook zijn dat het juist de tegenpartij is die de schade heeft veroorzaakt. En in dat geval zal de WA-verzekering van uw tegenpartij uw schade moeten vergoeden. Het is helaas algemeen bekend dat dit niet altijd even soepel verloopt. Zeker niet wanneer uw tegenpartij zelf onwillig is.

Die schade kan vervolgens uit heel wat meer bestaan dan alleen de blikschade. Wat te denken van waardevermindering (uw motor is immers een "schademotor" geworden). En in een enkel geval zal er zelfs letselschade verhaald moeten worden.

Het verhalen van alle schade die door een ongeval met de tegenpartij is ontstaan, dat is het terrein van de rechtsbijstandverzekering. Niet alleen de schade aan de motor, maar tevens eventuele letselschade, of andere "gevolgschade". Een bijkomend voordeel van de rechtsbijstandverzekering is, dat ook eventuele conflicten met uw garagehouder meeverzekerd kunnen zijn.

Simpel gezegd, de rechtsbijstandverzekering betaalt alle kosten die nodig zijn om uw gelijk te krijgen. In dit geval dan uiteraard met de beperking dat het om schade moet betreffen die verband houdt met het bezit of gebruik van een motor. De premie bedraagt gemiddeld per jaar en per motor € 38.