Niet nodig?
Bij een aanrijding bestaan er drie mogelijkheden voor wat betreft de schuldvraag:

  1. Schuld tegenpartij (u kreeg geen voorrang)
  2. Eigen schuld bestuurder (u verleende geen voorrang)
  3. Overmacht en dus niemands schuld (natte bladeren op de weg)

Wel nodig?

  • Wanneer u als bestuurder door eigen schuld zelf (letsel-)schade lijdt, kunt u zichzelf niet aansprakelijk stellen. Uw autoverzekering biedt daar geen dekking voor.
  • Voor schades die uw naaste familie (echtgeno(o)t(e) en kinderen) lijdt als uw inzittende, ontstaat een vergelijkbaar probleem. Binnen de wet is de echtgenoot immeres geen "derde". Vanuit die hoek kunt u dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Ook al zou de aanrijding uw schuld zijn, dan nog zal uw autoverzekeraar geen uitkering doen. Simpelweg omdat de naaste familie geen "derde" is.

Premie
Voor personenauto’s gelden andere premies dan voor bestel- en vrachtauto’s en motoren.
Maar de gemiddelde premie bedraagt per voertuig voor een redelijke dekking € 15 per jaar.