Wie en wat zijn verzekerd?

Verzekeringsgebied
Over het algemeen geven verzekeraars dekking waar ter wereld u zich ook bevindt.

Verzekerde personen bij gezindekking

 • De verzekeringnemer
 • De inwonende echtego(o)t(e)
 • De met verzekeringnemer in gezinsverband samenwonende personen
 • Hun minderjarige kinderen
 • Hun meerderjarige kinderen mits ongehuwd en inwonend, dan wel ongehuwd en voor studie buitenshuis verblijvend
 • Hun inwonende ouders, schoonouders, grootouders en overige ongehuwde inwonende bloed- en aanverwanten

Uitsluitingen
Het is niet alleen goed om te weten in welke gevallen de verzekeraar dekking zal geven, het is minstens even goed te weten in welke gevallen dat niet zo zal zijn:

 • Allereerst wordt altijd uitgesloten: schade veroorzaakt door motorvoertuigen. Daar bestaan immers afzonderlijke polissen voor.
 • Schade aan goederen die u, op grond van een overeenkomst met de tegenpartij, zelf beheert. Denk hierbij aan schade aan uw eigen huurwoning of aan de gehuurde TV.
 • Schade aan motorvoeruigen, caravans, vouwwagens, zeilvaartuigen en andere zaken, die u van een ander in gebruik hebt (geleend).  (De gedachte die bij verzekeraars leeft, is dat de tegenpartij daar kennelijk een risico heeft geaccepteert door het "beheer" aan u over te laten. En juist dit soort "opzichtschades" is vaak reden tot stevige discussie.)
 • Schade veroorzaakt door vaartuigen is eveneens uitgesloten voor zover dat vaartuig meer dan 16 m2 zeiloppervlak heeft. De echt grote zeilschepen dus.

Uitdrukkelijk meeverzekerd is:

 • Het bezit van huisdieren
 • Het belangeloos verrichten van een vriendendienst is doorgaans meeverzekerd tot 5.000

De hier genoemde gegevens omtrent dekking en uitsluiting zijn bedoeld om u een beeld te geven. Niet om uitputtend op te geven wat wel en wat niet gedekt is. Want daarvoor moeten wij u echt naar de polisvoorwaarden verwijzen.

Op de volgende pagina vindt u wat premievoorbeelden.