Premievoorbeelden

De premie is afhankelijk van de vraag of het een polis wordt voor een alleenstaande persoon of voor een gezin. Ook het wel of niet hebben van kinderen speelt een rol en is de hoogte van de maximaal verzekerde som van belang. Onderstaande premies zijn weer gemiddelde premies per jaar. Afhankelijk van de maatschappijkeuze, die we samen met u zullen maken, kunnen de premies dus iets anders zijn.

Verzekerd bedrag              Gezinsdekking               Alleenwonenden

€ 1.250.000

             € 50.00

              € 30.00
€ 1.000.000              € 48.00               € 28.00
€    500.000              €.42.00               € 25.00

De "gezinspremie" is van toepassing zodra twee volwassenen met kinderen, of één volwassene met kinderen een gezin vormen.

Eigen risico
Standaard wordt geen eigen risico gehanteerd. Zou u toch een eigen risico overwegen, dan levert dat uiteraard een premiekorting op. Veel verzekeraars hanteren bijvoorbeeld een korting van 20%, wanneer een eigen risico wordt geaccepteerd voor schade die door kinderen is toegebracht. Zeker wanneer er (nog) geen kinderen zijn, is dat het overwegen waard.

Bijzonderheden
Wanneer u (met vergunning) gebruiker bent van een vuurwapen, kunt u uw "jagersaansprakelijkheid" afzonderlijk meeverzekeren. Ook daarvoor wat (gemiddelde) premievoorbeelden:

Verzekerd bedrag              Jaarpremie

€ 1.250.000

             € 57.00
€ 1.000.000              € 44.00

Aansprakelijkheid is een moeilijk onderwerp, temeer daar de wetgeving op dat terrein nogal complex is.