Algemene uitleg

De standaard inboedelverzekering verleent ook dekking voor schade aan "kostbaarheden". Het is immers inboedel.

Het probleem is echter dat vrijwel alle inboedelpolissen uw kostbaarheden slechts meeverzekeren tot een bepaald maximum. Doorgaans slechts  2.500. En bovendien (vrijwel) uitsluitend binnenshuis!

Wie dus meer kostbaarheden/juwelen bezit dan  2.500 en/of wie de kostbaarheden ook buitenshuis wil verzekeren (denk aan het verliezen van een dure ring), kan een kostbaarhedenverzekering overwegen. De dekking daarvan komt dicht bij het zogenaamde "all-risks". Zij het dan ook, dat ook daar de "logische" uitsluitingen van toepassing zijn.

Zo zijn (uiteraard) niet verzekerd:

  • Schade door ongedierte, schimmels of door een slechte werking
  • Schade veroorzaakt tijdens reparatie of bewerking
  • Schade terwijl u de kostbaarheden in bruikleen had afgestaan

Op de volgende pagina vindt u wat premievoorbeelden.