PremievoorbeeldenGeldigheidsgebied

Europa

     Wereld
sieraden en juwelen        2 ,0%
bont      1,5%
optische instrumenten, als foto- en videoapparatuur 2,5%      3,0%
muziekinstrumenten, behalve bij beroepsmatig gebruik 2,5%      3,0%
schilderijen in bewoonde stenen huizen 2,5%      
     

Om bij schade misverstanden te voorkomen raden wij u met klem aan in ieder geval de aankoopnota’s goed te bewaren! Ook foto’s kunnen helpen.

En om misverstanden eigenlijk volledig uit te sluiten kan een taxatierapport vooraf, van een erkend taxateur, echt helpen. Houdt u er wel rekening mee dat zo’n rapport slechts een beperkte geldigheid heeft. Doorgaans niet meer dan drie jaar.

En als er dan schade is?
Vul een schadeformulier in zoek de nota`s erbij en stuur deze voor verdere afhandeling  naar ons. Is er sprake van diefstal, doe dan wel altijd aangifte bij de lokale politie en stuur ook het proces verbaal naar ons.