Gelijk hebben of gelijk krijgen

Gelijk hebben
Het aantal rechtszaken neemt helaas toe. Niet alleen in de VS, maar ook in Nederland, wordt het "gelijk hebben" bepaald door de bevoegde rechter. De ene keer gaat het om een arbeidskonflikt, de andere keer om een verkeersschade. De voorbeelden zijn legio.

Op de volgende pagina vindt u dan ook een aantal treffende voorbeelden van gevallen waarin het "gelijk hebben" niet altijd gevolgd werd door "gelijk krijgen".

Gelijk krijgen
Het is zeker niet gezegd, dat een rechtsbijstandverzekering in alle gevallen ook voor het "gelijk krijgen" zal zorgen. Immers, ook de rechter heeft een mening. Maar een rechtsbijstandverzekering kan er wel voor zorgen, dat de regels van de wet korrekt worden toegepast. En daar gaat het immers om? Wanneer de wet aan uw kant staat, zou u gelijk moeten krijgen. Al lijkt het daar vaak niet op.

Bij een rechtsbijstandverzekering laat u het "gelijk krijgen" over aan gespecialiseerde juristen van verzekeraars. Veel verzekeraars laten de uitvoering over aan een onafhankelijke stichting. Die stichting verleent dan de rechtsbijstand. En de verzekeraar draagt de kosten.
Ook zijn er verzekeraars, die niets anders doen, dan rechtsbijstand verlenen. Dat zijn, hoe kan het ook anders, de "rechtsbijstandverzekeraars".

Maar wie de rechtsbijstand ook verleent, zonder rechtsbijstand wordt het wel steeds moeilijker "gelijk te krijgen".

Op de volgende pagina vindt u, zoals gezegd, wat recente voorbeelden en op de laatste pagina wat premievoorbeelden.