Wat voorbeelden

Voorbeeld 1:
Cliënt E. komt een gestrande automobilist (van R) tegen met pech. E. besluit van R. de helpende hand toe te steken en biedt aan de auto op te slepen naar de dichtstbijzijnde garage. De sleepkabel wordt bevestigd en beide auto’s gaan op weg naar de garage. In de verte doemt een stoplicht op. E. remt rustig af. Van R. probeert eveneens te remmen en ontdekt, dat er geen rembekrachtiging is. Immers zijn motor werkt niet en zonder werkende motor werkt ook de rembekrachtiging niet. Het gevolg is, dat van R. met zijn auto de auto van E. aantikt.

De schade aan de auto van E. bedraagt € 850. De verzekeraar van van R. is van mening, dat E. een risico heeft geaccepteerd door de auto op te slepen. En weigert schadevergoeding. Pas wanneer de verzekeraar dreigt met een proces gaat de tegenassuradeur overstag. De schade wordt alsnog vergoed.

Voorbeeld 2.
K. heeft een nieuwbouwwoning met garage gekocht. De aannemer levert garantie. Al vrij snel blijkt, dat de muur tussen de garage en de woning overdwars scheurvorming vertoont. Scheuren die erger worden, naarmate K vaker met zijn auto in zijn garage komt. Het vermoeden bestaat, dat de garagevloer niet rust op de fundering, waardoor de auto telkens voor beweging in de vloer zorgt. Beweging, die de muur niet op kan vangen, waardoor de muur scheurt. De aannemer doet de klacht af als "normale krimpscheuren".

Via de rechtsbijstand wordt een bouwkundige ingehuurd, die vaststelt dat er inderdaad onjuist is gefundeerd. Met zijn rapport benadert de rechtsbijstandverzekeraar de Raad voor Arbitrage van het Bouwbedrijf. De conclusie is voor de aannemer vernietigend. De aannemer wordt verplicht de fundering te herstellen, de muur volledig te vervangen, de wanden opnieuw af te werken en de kosten van de procedure te voldoen. Schadepost totaal € 9.550.

Voorbeeld 3.
Client V werkt als accountmanager voor een fabrikant in auto-onderdelen. Jaren achtereen lijkt de werkgever zeer ingenomen te zijn. Salarisverhoging volgt op salarisverhoging. Dan neemt de direkte chef afscheid wegens pensionering en wordt deze opgevolgd door een zwaar opgeleide nieuwkomer. V en zijn nieuwe chef kunnen het niet zo goed samen vinden en uiteindelijk wordt V, na 5 jaren dienstverband ontslagen.

De rechtsbijstandverzekeraar weet de rechter er van te overtuigen, dat de "chef" een en ander wel erg eenzijdig heeft belicht. Het gevolg is, dat het ontslag weliswaar niet wordt teruggedraaid, maar V kan een schadevergoeding tegemoet zien van € 22.500.

Helaas is het zo dat steeds meer geschillen niet meer via "normaal overleg" worden opgelost en de rechter er aan te pas moet komen om een uitspraak te doen. Het is geruststellend dat goed risico verzekerd te hebben.

Op de volgende pagina vindt u wat premievoorbeelden.