Premievoorbeelden

Ook voor wat betreft de rechtsbijstandverzekering willen wij u graag een indruk geven van de jaarlijkse kosten. Maar het blijven voorbeelden. Immers iedere rechtsbijstandverzekeraar hanteert nu eenmaal eigen voorwaarden en premies. Het zijn dus gemiddelden. Hoger kan. Lager eveneens.

   
Uitgebreid met alle andere verkeersschades   53.50
Uitgebreid met consumentenrecht en wonen   129.50
Uitgebreid met werk en inkomen   173.00
Uitgebreid met fiscus en vermogen   211.00


Rechtsbijstand is een komplexe verzekeringsvorm. Wij kunnen ons voorstellen, dat u eerst meer informatie wenst. U kunt uw vragen stellen via de contactknop.
En uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar.