Wel doen of niet doen?
Wie naar het buitenland gaat, op familiebezoek of op vakantie, doet er goed aan daar een reisverzekering voor af te sluiten. Simpelweg, omdat de kosten van spontaan noodzakelijke terugkeer naar Nederland hoger worden naarmate de afstand naar Nederland groter wordt.

We hebben het dan over de kosten van medisch noodzakelijk vervoer, zoals "de gipsvlucht" tijdens de wintersport, maar ook het onderbreken van de vakantie omdat overkomst dringend gewenst is om andere reden (bijvoorbeeld overlijden naaste familie, brandschade aan de eigen woning e.d.). Maar de reisverzekering doet meer dan alleen de transportkosten verzekeren.

Medisch
Binnen Europa zal uw eigen ziektekostenverzekeraar doorgaans voldoende dekking geven. Veel ziektekostenverzekeraars beperken hun dekking echter fors zodra u Europa verlaat. Soms vergoeden ze maximaal 200% van wat in Nederland gebruikelijk zou zijn, soms zelfs niet meer dan 100%.

U zult zich kunnen voorstellen dat dit tot grote problemen kan leiden. De reisverzekering vergoedt simpelweg alle medische noodzakelijk kosten die uw eigen ziektekostenverzekeraar niet vergoedt. Tweede reden is de kans dat u tijdens uw verblijf in het buitenland ziek wordt en daardoor terug moet keren naar Nederland. Lang niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden die extra kosten. Vandaar ook daar: de reisverzekering.

Overige dekkingen
Vervangend vervoer wanneer de auto het op vakantie begeeft. Dit is meestal inbegrepen in de reisverzekering. Ook onverwachte extra kosten kunnen deel uit maken, zoals het opsporen van verloren gegane bagage, kopie paspoort, extra verblijfskosten doordat tijdens wintersport het dal afgesloten raakt, dringend overkomen terug naar Nederland om familiereden etc. En niet te vergeten diefstal of verlies van bagage.