Algemene uitleg
Over de glasverzekering kunnen we kort zijn. Waar het gaat om standaard vensterglas, enkel of dubbel, in een woonhuis, verleent de glasverzekering 100% vergoeding tegen breuk. Mits het glas dient tot "lichtdoorlating."

Bijzonder glas
Het betekent automatisch dat versierd, bewerkt of extra dik glas uitsluitend verzekerd zullen zijn indien dit afzonderlijk op de polis is aangetekend. Ook glas met een oppervlakte van meer dan 6 m2 is vaak alleen verzekerd indien dit afzonderlijk is aangetekend. Zonder meer niet verzekerd is glas in windschermen buiten, op balkons, in portieken.

Samenvattend: alleen standaard vensterglas, enkel of dubbel, binnenshuis van maximaal zes m2, dat dient om licht door te laten, valt doorgaans onder de standaard dekking. Voor al het andere glas dienen we de verzekeraar te vragen dit afzonderlijk aan te tekenen.

Uitsluitingen:

  • Tijdens verbouw, reparatie e.d. van het gebouw
  • Liggend glas in overkappingen
  • Tijdens leegstand
  • Tijdens het bewerken van het glas of de sponningen

Premie
De glasdekking kan gecombineerd wordt met de woonhuisverzekering of de inboedelpolis. In beide gevallen zijn de premies laag. De premies van losse glasverzekeringen zijn iets hoger en mede afhankelijk van het soort glas en het aantal kamers.

Schade?
Na overleg met ons kunt u een reparatiebedrijf opdracht geven de schade te herstellen. Wij ontvangen dan graag de originele nota met een schadeformulier.