Op welke plaatsen is uw inboedel verzekerd?

Dekking alleen binnenshuis?
Over het algemeen is uw inboedel uitsluitend verzekerd binnen uw woning. Toch kan het voorkomen, dat uw inboedel zich (deels) buiten uw woning bevindt. Het zou wat onredelijk zijn om in die gevallen zonder meer geen dekking te geven. Verzekeraars komen daar dan ook wel enigszins in tegemoet.

Buitenshuis is dan ook doorgaans wel verzekerd:

  • Wasgoed aan de lijn achter de woning
  • Tuinmeubilair eveneens achter de woning
  • Uw inboedel voor zover tijdelijk aanwezig in andere woonhuizen
  • Alle inboedel overal buiten, maar dan uitsluitend tegen brandschade.

Niet verzekerd is dus:

  • Diefstal vanuit de garderobe van een restaurant of schoolgebouw


Op de volgende pagina gaan we wat dieper in op wat wel en wat niet gedekt is.