Wel en niet gedekte oorzaken
Om volledig zeker te zijn over de wel en niet gedekte oorzaken, moeten wij u uiteraard naar de betreffende polisvoorwaarden verwijzen. Maar een algemene richtlijn is toch wel makkelijk te geven:

Gedekt
Op de meeste polissen zijn gedekt: brand, storm, braakschade, ontploffing, waterschade etc.
Een "vaste" omschrijving, die in de voorwaarden staat genoemd. Aangezien veel goederen tegenwoordig niet meer branden maar smelten, zijn doorgaans tevens gedekt de risico’s van schroeien, smelten en zengen.

Ook, en op zich is dat wel bijzonder, is vaak de inhoud van de vriezer gedekt, wanneer die door stroomuitval zou bederven. Net als het herstellen van de tuin na (uitsluitend) brand. Zelfs is vaak het huren van hotelruimte gedekt, wanneer u door een gedekte oorzaak (brand bijvoorbeeld) tijdelijk niet in uw woning terecht kunt. 
 
Bij sommige polissen gaat de dekking echt heel ver: Men geeft dan, naast de al genoemde gedekte oorzaken, ook dekking voor alle nog niet genoemde schadeoorzaken. Wel wordt daar dan aan toegevoegd "mits plotseling en onverwacht". Die polissen zijn qua premie iets duurder, maar voorkomen veel discussie. 

Niet gedekt
- Slijtage en gebrek aan onderhoud
- Overige "eigen schuld": regenwaterschade is niet gedekt via openstaande ramen
- Constructiefouten, die immers verhaalbaar zijn op de bouwer van de woning.
- Schade door kleine huisdieren
- Schade die ontstaat tijdens het reinigen, repareren of bewerken van zaken
En, helaas nog steeds uitgesloten: natuurrampen.

Op de volgende pagina vindt u informatie over de manier van schade regelen.