Iedere polis kent zn beperkingen

Beperkt gedekt
De meeste verzekeraars geven geen onbeperkte dekkingen en betalen een beperkte vergoeding.

Doorgaans als volgt:

  • Verzamelingen zijn gedekt tot maximaal 10% van de totaal verzekerde som
  • Geld en geldswaardig papier gedekt tot maximaal  1.000
  • Diefstal vanuit een afgesloten personenauto gedekt tot maximaal  250
  • Sieraden en juwelen gedekt tot maximaal  2.500
  • In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de vergoeding voor diefstal van audio(visuele) apparatuur en computerapparatuur maximaal 2.500
  • Soms is die laatste beperking ook in andere (grote) steden van kracht.

Onderverzekering
De meest belangrijke beperking is die van de onderverzekering. Onderverzekering ontstaat wanneer de verzekeraar te weinig premie heeft ontvangen, omdat de verzekerde som niet goed was vastgesteld.

Eigen risico bij diefstal
In veel steden geldt een eigen risico in geval van diefstal van  250. De meeste verzekeraars kennen echter de mogelijkheid dit eigen risico af te kopen met een kleine premieverhoging. Dit eigen risico is niet van toepassing bij diefstal vanuit een personenauto. Daar geldt immers een afzonderlijke vergoeding voor.

Hoe de schade geregeld kan worden en hoe u onderverzekering kunt voorkomen, vindt u op de volgende pagina.