Hoe wordt de schade geregeld?

Nieuwwaarde
Allereerst gaan verzekeraars vrijwel altijd uit van de "nieuwwaarde" van uw bezittingen. Dat wil zeggen, het bedrag dat nodig is om al uw bezittingen ineens nieuw aan te schaffen.

Rekenmachines
Om zeker te zijn dat de verzekerde som van uw inboedelverzekering hoog genoeg is, zijn daarvoor rekenmachines "inboedelwaardemeter" en "inventarisatielijst" aanwezig.

Geen nieuwwaarde
Geen nieuwwaarde wordt echter verleend voor zaken die zo oud zijn, dat de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. Men wil de feitelijke schade verzekeren. Zo zal een TV-toestel van twaalf jaar oud vrijwel geen schadevergoeding meer opleveren. Een kostuum van vijf jaar oud evenmin. Maar een Home Cinema set van twee jaar oud weer wel. Nieuwwaarde is dus afhankelijk van de "redelijke gebruiksduur".

Onderverzekering
Wanneer de verzekerde som niet overeenkomt met de nieuwwaarde, dreigt het gevaar van onderverzekering. Wanneer u ons een ingevuld en getekend "inboedelwaardemeter" of  "inventarisatielijst" toezendt, garandeert de verzekeraar vijf jaar lang geen beroep te doen op die "onderverzekering".

Tot slot
Verlies van eigendommen is voor iedereen uiterst vervelend. Zeker wanneer het om persoonlijke zaken ging. Zaken met gevoelswaarde dus. Wat is immers de nuchtere waarde van foto’s? Of van "dat lepeltje?" Jammergenoeg zijn juist dat zaken waarvoor nooit een zinnige schaderegeling bereikt kan worden.

Op de volgende pagina treft u wat premievoorbeelden aan.