Premievoorbeelden
Allereerst dient de juiste verzekerde som vastgesteld te worden.

  1. Nieuwwaarde van de inboedel
  2. Dagwaarde van antiek
  3. Dagwaarde van juwelen
  4. Verbouwing van een huurwoning

De optelsom daarvan geeft de juiste verzekerde som weer. Wilt u het u zelf makkelijk maken, dan verwijzen wij u graag weer naar de rekenmachines die via "rekenmachines" aan de linkerkant en daarna "waardemeters" bovenin, bereikbaar zijn. Een bijkomend voordeel daarvan is dat de uitkomsten, ondertekend en aan ons verzonden, u vijf jaar lang beschermen tegen onderverzekering. Het inzenden geeft dus veel extra zekerheid.

De premies
Ook hier hangen de premies sterk af van de gekozen dekking, de postcode, de bouwsoort van uw woning, de dakbedekking etc. Maar een gemiddelde is wel te geven:

Dekking: extra uitgebreid
Goedkope regio: premie 1,95 per 1.000 verzekerde som
Dure regio: premie 3,55 per  1.000 verzekerde som

Kortingen zijn vaak mogelijk in de gevallen dat er beveiliging werd aangebracht of wanneer u zou kiezen voor een eigen risico.