Wat voorbeelden

Voorbeeld 1
K. heeft een nieuwbouwwoning met garage gekocht. De aannemer levert garantie. Al vrij snel blijkt dat de muur tussen de garage en de woning overdwars scheurvorming vertoont. Scheuren die erger worden, naarmate K vaker met zijn auto in zijn garage komt. Het vermoeden bestaat dat de garagevloer niet rust op de fundering, waardoor de auto telkens voor beweging in de vloer zorgt. Beweging die de muur niet op kan vangen, waardoor de muur scheurt. De aannemer doet de klacht af als "normale krimpscheuren".

Via de rechtsbijstand wordt een bouwkundige ingehuurd die vaststelt dat er inderdaad onjuist is gefundeerd. Met zijn rapport benadert de rechtsbijstandverzekeraar de Raad voor Arbitrage van het Bouwbedrijf. De conclusie is voor de aannemer vernietigend. De aannemer wordt verplicht de fundering te herstellen, de muur volledig te vervangen, de wanden opnieuw af te werken en de kosten van de procedure te voldoen. Schadepost totaal 9.550.

Voorbeeld 2
Clint V. werkt als accountmanager voor een fabrikant in auto-onderdelen. Jaren achtereen lijkt de werkgever zeer ingenomen te zijn. Salarisverhoging volgt op salarisverhoging. Dan neemt de directe chef afscheid wegens pensionering en wordt deze opgevolgd door een zwaar opgeleide nieuwkomer. V. en zijn nieuwe chef kunnen het niet zo goed samen vinden en uiteindelijk wordt V. na vijf jaren dienstverband ontslagen.

De rechtsbijstandverzekeraar weet de rechter er van te overtuigen dat de "chef" een en ander wel erg eenzijdig heeft belicht. Het gevolg is dat het ontslag weliswaar niet wordt teruggedraaid, maar V. kan een schadevergoeding tegemoet zien van 22.500.

Helaas is het zo dat steeds meer geschillen niet meer via "normaal overleg" worden opgelost en de rechter er aan te pas moet komen om een uitspraak te doen. Het is gerusstellend dat risico goed verzekerd te hebben.

Op de volgende pagina vindt u wat premievoorbeelden.