Wat ziet een verzekeraar als "woning"
Gemiddeld gesproken hanteren de meeste verzekeraars de volgende omschrijving:

1. De woning
2. met alles wat daar deel van uit maakt
3. en alle bouwsels die bestemd zijn om daar duurzaam ter plaatse te blijven.

Bouwaard
In de polis wordt duidelijk aangegeven waar de verzekeraar vanuit gaat bij het bepalen van de premie. Meestal zal er vermeld worden dat het gaat om een woning "van steen gebouwd met harde dakbedekking".

Afwijkend is dus bijvoorbeeld een rieten kap, houtskeletbouw of een "finse bungalow". Wijkt de bouwaard van uw woning en/of de dakbedekking af, dan moet dat op de polis worden aangetekend. Want zonder de juiste omschrijving zal de verzekeraar, bij schade, geen vergoeding willen verlenen.

Gebruik
Over het algemeen zal de verzekeraar er van uit gaan dat de woning gebruikt wordt voor privé doeleinden. Het uitoefenen van een hobby is daaronder begrepen. Is de hobby "gevaarlijk" (u spaart antieke geweren met kogels en kruit) of is de hobby "bedrijfsmatig" (u onderhoudt auto’s voor vrienden), dan kan er voor de verzekeraar sprake zijn van een verzwaring van het risico. Ook dan zal de verzekeraar geďnformeerd moeten worden.

In zijn algemeenheid is het dus verstandig na te gaan of de polisomschrijving nog overeenkomt met de geldende werkelijkheid. Dat geldt overigens voor alle verzekeringsovereenkomsten.

Wat wel en niet gedekt is, vindt u op de volgende pagina.