Wel en niet gedekte oorzaken
Om volledig zeker te zijn over de wel en niet gedekte oorzaken, moeten wij u uiteraard naar de betreffende polisvoorwaarden verwijzen. Maar een algemene richtlijn is toch wel te geven:

Gedekt
Op de meeste polissen zijn gedekt: brand, storm, braakschade, ontploffing, waterschade. Een "vaste" omschrijving, die in de voorwaarden staat genoemd. Vaak is ook meeverzekerd het hak- en breekwerk voor het opsporen van lekkende waterleidingen in muren. Houdt u er trouwens rekening mee dat vrijwel alle opstalpolissen een eigen risico kennen bij stormschades van 0,2% van de verzekerde som.

Sommige polissen gaan bij dekking echt heel ver: Men geeft, naast de al genoemde gedekte oorzaken, verder ook dekking voor alle nog niet genoemde schadeoorzaken. Wel wordt daar dan aan toegevoegd "mits plotseling en onverwacht". Die polissen zijn qua premie iets duurder, maar voorkomen veel discussie. 

Niet gedekt
- Slijtage en gebrek aan onderhoud
- Overige "eigen schuld": regenwaterschade is niet gedekt via openstaande ramen
- Constructiefouten, die immers verhaalbaar zijn op de bouwer van de woning.
- Natuurrampen.

Glas
Wanneer dat op de polis afzonderlijk is aangegeven, kan glasbreuk meeverzekerd zijn. Voor de juiste opgave van dekking verwijzen wij u naar de pagina over "glasverzekering".

Op de volgende pagina vindt u informatie over de premies voor woonhuisverzekeringen.