Een gratis regeling?
Zelden heeft de overheid regelingen bedacht die zo populair werden als de spaarloonregeling. Waarschijnlijk omdat met werkelijk minimale investeringen forse rendementen behaald worden.

Hoe werkt het voor de werkgever?
Bij de spaarloonregeling houdt u periodiek een bedrag  van € 613,- in op het brutoloon van de werknemer. Het bedrag wordt door u gestort op een speciale spaarloon-bankrekening. Op die bedragen houdt u geen premies en belasting in. Voor u als werkgever betekent het dus niet meer dan dat u een (klein) deel van het salaris op een andere bankrekening over maakt.

Resultaat voor de werknemer
De werknemer constateert dat zijn netto inkomen iets is verlaagd, maar constateert tevens dat een veel groter bedrag (namelijk het bruto spaarloonbedrag) op een spaarrekening is geplaatst. Op die rekening wordt het spaartegoed vier jaren lang geblokkeerd. En na die vier jaren valt het gespaarde bedrag € 613,- dus netto vrij. En daarmee is een bruto salarisdeel netto geworden.

Er zijn overigens wel een paar mogelijkheden voor de werknemer om dat gespaarde bedrag eerder op te nemen:

  • Aankoop van een eigen woning
  • Premies van ongebonden levensverzekeringen waarbij een eindkapitaal is verzekerd
  • Aankoop van effekten
  • Financiering van studie

Keuze bedrijfsspaarregeling
De spaarloonregeling bestaat naast de levensloopregeling. In een kalenderjaar mag u echter maar van één regeling gebruik maken. Ieder jaar opnieuw mag u kiezen of u van de levensloopregeling of van de spaarloonregeling gebruik wilt maken.