Levensloopregeling
Bij de levensloopregeling spaart u om in de toekomst verlof te kunnen opnemen en om gedurende die verlofperiode verzekerd te zijn van een inkomen. U mag in de levensloopregeling tot 210% van uw (actuele) inkomen sparen.

Kies zelf voor de vorm van verlof
In de levensloopregeling staat het u vrij voor welk type verlof u kiest. U kunt kiezen voor zorgverlof, een sabbatical, ouderschapsverlof, verlof om een studie te volgen of welke vorm van verlof dan ook. U kunt ook voorafgaand aan uw pensioen verlof opnemen en zo dus vervroegd met pensioen gaan.

Overleg met uw werkgever
Uw werkgever is niet verplicht uw verlof te verlenen m.u.v. ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof. Als u verlof wilt opnemen stem dit dus eerst goed met uw werkgever af.

Zet overwerk en ATV dagen om in verlof
U kunt in overleg met u werkgever overwerkuren of ATV of ADV dagen omzetten in geld die u vervolgens in uw verlofspaarrekening stort. Ook vakantiedagen, boven het wettelijke minimum, kunt u omzetten. 

De belastingdienst helpt een handje
Per jaar kunt u 12% van uw brutoloon sparen en in uw levensloopregeling storten. Over dat gespaarde loon hoeft u geen belastingen af te dragen. Wel betaalt u belasting zodra u vanuit uw verlofspaarrekening een uitkering ontvangt. U stelt uw belastingplicht dus uit. Als u bovendien op het moment van storting in een hogere belastingschaal valt dan op het moment dat u uw verlofuitkering ontvangt, verlaagt u daarmee het totaalbedrag dat u aan belasting betaalt. Als u op het moment van de uitkering voldoende heeft aan 70% van uw reguliere inkomen, dan is de kans groot dat u op dat moment ook daadwerkelijk in een lagere belastingschaal valt.