Nog meer belastingvoordeel
Voor elk jaar dat u geld inlegt in uw levensloopregeling, bouwt u een korting op de inkomstenbelasting op (bij aanvang van de levensloopregeling bedraagt dit Ä183 per jaar). Zodra u verlof opneemt en uw tegoed wordt uitgekeerd kunt u dit opgebouwde bedrag aftrekken bij uw belastingsaangifte. Over het opgebouwde vermogen in uw levensloopregeling betaalt u overigens geen 1,2% vermogensrendementsheffing.

Extra voordeel bij ouderschapsverlof
Als u gebruik maakt van het wettelijke recht op onbetaald ouderschapsverlof en u in het jaar dat u uw ouderschapsverlof opneemt ook deelneemt aan de levensloopregeling, dan heeft u recht op een extra korting bij uw belastingaangifte. Het bedrag dat u extra mag aftrekken, de zogenoemde heffingskorting, is afhankelijk van het aantal verlofuren dat u opneemt en is gerelateerd aan het minimum loon. U mag per verlofuur de helft van het minimum uurloon als korting aftrekken.

Overgangsregeling voor oudere werknemers
Voor oudere werknemers is er bij de levensloopregeling een overgangsregeling in het leven geroepen. Deze overgangsregeling maakt het mogelijk het maximale spaarbedrag in de levensloopregeling in een korte periode op te bouwen. Wie tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955 geboren is, heeft mag per jaar meer storten en kan zo het spaartegoed sneller opbouwen. Wie voor 1950 geboren is, behoudt de mogelijkheden van VUT en prepensioen.

Kies met uw adviseur zelf de beheerder van uw vermogen
U kiest zelf bij wie u uw opgebouwde vermogen in het kader van de levensloopregeling onderbrengt. Als u van baan verandert, kunt u dus gewoon uw rekening aanhouden. Behalve sparen kunt u het vermogen ook (deels) beleggen of onder brengen in een levensverzekering.Het aanbod van banken en andere financiŽle instellingen kan verschillen. Niet alleen kan het rentepercentage verschillen. Ook kunnen bijvoorbeeld de condities bij eventueel overlijden verschillen. Behouden u nabestaanden recht op een uitkering of valt het bedrag toe aan de financiŽle instelling zelf? .