Vaak de eerste verzekering voor het personeel
Uiteraard gaat het, ook bij de ongevallenverzekering voor het personeel, feitelijk om aanvullende arbeidsvoorwaarden. En daarbinnen bepaalt u als werkgever natuurlijk zelf welk gedeelte van de premie u voor uw rekening wilt nemen.

Maar juist de collectieve ongevallenverzekering voor het personeel is daarbij een veelgevraagd onderdeel. De premie is namelijk buitengewoon laag, terwijl er een absoluut redelijke dekking wordt geboden.

Voorbeeld
Loonsom van de onderneming                 400.000
Uitkering bij overlijden                               1 x het jaarsalaris
Uitkering bij invaliditeit                               2 x het jaarsalaris
Jaarpremie                                                520

Uiteraard verschilt de premie per bedrijfstak, maar de hier genoemde premie is een aardige indicatie.

Deze collectieve ongevallenverzekering kan onderdeel zijn van een personeelspakket. Het pakket is uiterst plezierig voor uw werknemers en kan een aantal van uw eigen verzekeringen zelfs goedkoper maken.