Pensioen volgens CAO?
Veel CAO’s verplichten u als werkgever een vooraf bepaalde pensioenregeling te treffen.
En dat  betekent dat op dat terrein dan veel al vast ligt. Deze pagina is dan ook niet zozeer bedoeld voor de werkgever die "vast" zit aan het bedrijfspensioenfonds, maar meer voor de werkgever die op dat terrein nog alle vrijheid heeft.

Want wie de vrijheid heeft op dat terrein zelf beslissingen te nemen, kan kiezen uit een oerwoud aan mogelijkheden. Enerzijds betekent dat enorme aanbod natuurlijk dat het kiezen voor de meest ideale regeling niet gemakkelijk is. Anderzijds betekent het natuurlijk ook dat er absoluut maatwerk geleverd kan worden.

Kostenbeheersing
Daarbij is allereerst van belang na te gaan hoeveel procent van uw loonsom aan pensioen uitgegeven mag worden. Niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst. Ook de pensioenlasten moeten immers calculeerbaar blijven. Het probleem daarbij is dat pensioenlasten doorgaans stijgen met de leeftijd van de werknemer. Overigens is de ene regeling daar meer gevoelig voor dan de andere.

Wij kunen u  uitleggen welke mogelijkheden de pensioenmarkt kent. Maar ook welke gevaren er in bepaalde regelingen zitten. Want een eenmaal toegezegde pensioenregeling is niet zo maar weer ongedaan gemaakt. De "ins en outs". Daar willen we graag met u over praten. Daarna zullen we graag samen met u nagaan welke pensioenoplossing het beste overeen stemt met de wensen die u als werkgever hebt.

Om uiteindelijk terecht te komen bij "tevreden personeel".

Allereerst vindt u meer uitleg over de bestaande mogelijkheden op de volgende pagina.