70% of niet
Allereerst, pensioen is niets anders dan "uitgesteld loon". Uitgesteld loon dat verdiend is tijdens de werkzame periode. Wat dat betreft zijn de lasten van de pensioenregeling dus simpelweg aftrekbaar binnen de winst van de onderneming.

Maar, ervan uit gaande dat u op zoek bent naar een pensioenregeling voor uw personeel, is de vraag dus naar welke soort regeling u op zoek bent. Een heel belangrijke vraag, omdat iedere regeling zijn eigen kostenverloop kent. En als ondernemer zult u uw kosten, zeker in de toekomst, willen kunnen plannen.

Norm
Nu is 70% pensioen na de 65ste verjaardag netto globaal evenveel als 100% voor de 65ste verjaardag. Dat vindt zijn oorzaak in het wijzigen van de belastingdruk. En dus zou het aanbieden van 70% ouderdomspensioen voor iedere werknemer ideaal zijn. Deze vorm is overigens bekend onder de naam "eindloon 65". Het is een regeling die echter buitensporig duur wordt naarmate de werknemer dichter bij zijn pensioendatum komt.
Maar er zijn gelukkig meer mogelijkheden:

Het opbouwen van pensioenrechten, simpel gezegd "het sparen voor pensioen", kan in beginsel op vier verschillende manieren:

  1. Beschikbare premie
  2. Middelloon
  3. Gematigd eindloon (ook wel eindloon 55 genoemd)
  4. Eindloon 65

Op de volgende pagina’s gaan we wat dieper in op de verschillende vormen en hun premielasten