De rekenmethodes

Eerst nog even iets algemeens
Wie met 65 met pensioen gaat, is er op zich al zeker van dat er een AOW-uitkering volgt. Een deel van het "oudedagsinkomen" ligt dus al vast. En dat betekent dat alleen het "tekort" (gewenst pensioeninkomen minus de AOW) via de pensioenregeling verzekerd zou moeten worden.

Franchise
Nu is de AOW-uitkering voor een echtpaar anders dan voor een alleenstaande. Met of zonder kinderen kan ook al een rol spelen. Met andere woorden, er bestaan verschillende AOW-bedragen. Wanneer binnen een en dezelfde pensioenregeling twee werknemers, echter met ieder hetzelfde salaris, maar met verschillende omstandigheden (wel of niet gehuwd), beide totaal 70% inkomen zouden moeten gaan genieten, zou de ene werknemer meer pensioen krijgen dan de ander. Alleen maar omdat de een minder AOW zal ontvangen. 

Om dat te voorkomen, wordt voor de hele groep werknemers rekening gehouden met eenzelfde AOW-uitkering. Eén die vooraf in overleg met de werkgever wordt vastgesteld, waarbij we ons overigens wel aan wettelijke normen dienen te houden. Die in te bouwen AOW-uitkering wordt "franchise" genoemd. Het gedeelte van het salaris waarover geen pensioen wordt toegekend..

Pensioengrondslag
Om nu te kunnen bepalen welke pensioenpremie verschuldigd is, wordt het salaris verlaagd met de franchise. En aldus ontstaat de "pensioengrondslag". En de pensioenpremie is dan ook een percentage van die pensioengrondslag.

Op de volgende pagina’s gaan we dieper in op de verschillende vormen.