De verschillende vormen

Beschikbaar premiesysteem
Binnen deze regeling plant u uw kosten het makkelijkst. U zegt als werkgever geen pensioen toe, maar u zegt toe jaarlijks een bepaald bedrag aan pensioenpremie beschikbaar te zullen stellen. Daarbij hebt u de vrijheid te kiezen voor een vast bedrag in geld of een percentage van de pensioengrondslag. Welke keuze u ook maakt, het mag niet tot gevolg hebben dat er meer premie wordt betaald dan de overheid heeft aangegeven. 

De overheid hanteert dan ook bepaalde "staffels". Maximale premiepercentages, die mede afhankelijk zijn van de vraag welk type pensioen gewenst is. Dwingende eis daarbij is, dat er in veel gevallen geen verschil mag bestaan in premie tussen gehuwden en ongehuwden. Voor iedereen moet (binnen de "staffel") dezelfde premie worden betaald. Een merkwaardig gevolg van die regel is dan, dat gehuwden minder ouderdomspensioen kunnen krijgen dan ongehuwden. Bij gehuwden moet namelijk van de totale premie ook gespaard worden voor "nabestaandenpensioen", terwijl bij ongehuwden alle premie ingezet kan worden voor ouderdomspensioen 

Op dit moment is de maximale staffel:

leeftijd                        premie %
20 tot en met 24           9,0
25 tot en met 29         10,8
30 tot en met 34         12,8
35 tot en met 39         15,2
40 tot en met 44         18,2
45 tot en met 49         21,8
50 tot en met 54         26,2
55 tot en met 59         31,3
60 tot en met 64         37,3

De percentages zijn door de overheid bepaald. Maar nogmaals, binnen deze regeling plant u uw kosten wel makkelijk.

Het kan ook anders. Bij "beschikbare premie" betaalt u een vaste premie, waarbij toch wat onzeker is hoeveel pensioen dit oplevert. U zou er ook voor kunnen kiezen met 100% zekerheid een bepaald bedrag aan pensioen op te bouwen. Aangezien de pensioenhoogte varieert met het hoger worden van het inkomen, betekenen deze regelingen een meer onzeker verloop van de premiekosten. De ene overigens iets meer dan de andere.

Middelloon
U zegt toe jaarlijks 1,75% pensioen te zullen financieren om zo in 40 jaren op 70% te zullen komen. Ieder jaar wordt 1,75% van het dan geldende salaris gefinancierd en bij een stijgend inkomen ontstaat zo 70% van het gemiddelde salaris,  middelloon dus.

Eindloon
Wie 70% van het laatste geldende salaris wil toezeggen, gaat als werkgever een beduidend zwaardere verplichting aan. Pensioen wordt immers normaal gesproken opgebouwd in 40 dienstjaren. Er kan dus 40 jaar gespaard worden voor 70% pensioen. Er wordt echter in deze regeling niet 40 jaren gespaard voor 70% van het gemiddelde loon, maar voor 70% van het laatst geldende loon.

Het betekent, dat u als werkgever verplicht wordt bij iedere salarisstijging zoveel pensioenpremie bij te storten, dat de indruk ontstaat dat er vanaf de 25-jarige leeftijd al pensioen werd opgebouwd. Voor 70% van dat laatste salaris. U zult zich kunnen voorstellen wat de extra pensioenlasten zijn voor de werkgever, die een werknemer nog op zijn 64ste verjaardag een forse salarisverhoging geeft.

Het beste pensioen bouwt u op met eindloon 65. Maar dat zult u niet iedere werknemer willen bieden.

Op de volgende pagina vindt u dan ook iets over de "groepsomschrijving".