Groepsomschrijving
Er zijn dus veel verschillende regelingen mogelijk. Ieder met zijn eigen mogelijkheden, beperkingen en kosten.

Welke regeling u uw personeel wilt bieden, zal dan ook van veel omstandigheden afhangen.
En vaak wordt als maatstaf aangehouden de mate waarin de werknemer bijdraagt aan de winst van de onderneming.. Een "betere" pensioenregeling is dan ook een vorm van prestatiebeloning. En daarmee in feite een salariscomponent. Op die wijze kunnen binnen een en dezelfde onderneming verschillende pensioenconstructies gaan ontstaan. Iets waar de overheid, vanuit het verbod op discriminatie, met grote belangstelling naar kijkt.

Deze verschillende vormen van "pensioenbeloning" worden door de overheid uitsluitend geaccepteerd, indien de verschillen telkens een vast omschreven groep betreffen. En daarmee mag op geen enkele wijze sprake zijn van discriminatie. Zo zal de overheid verschillende regelingen voor mannen en vrouwen niet accepteren. Wel zal een verschil in regeling worden geaccepteerd voor administratief personeel en staf.

Een pensioenregeling voor uw personeel kan onderdeel zijn van een allesomvattend personeelspakket. Het pakket is uiterst plezierig voor uw werknemers en kan tegelijkertijd een aantal van uw eigen verzekeringen goedkoper maken.