Een collectief personeelspakket
Werkgevers worden steeds zuiniger op hun personeel. Tal van "employee-benefits" worden bedacht om het personeel aan de onderneming te binden.

Het personeelspakket.
Binnen een personeelspakket kunt u als werkgever al die onderdelen samen brengen. Veel verzekeraars bieden, voor dergelijke pakketten, extra kortingen. Andere verzekeraars verlenen voor personeelspakketten extra dienstverlening, zoals wachtlijstbemiddeling en re´ntegratieondersteuning. Maar welke verzekeraar we daarvoor ook nemen, uw personeel vaart er wel bij.

Binnen het personeelspakket kunnen worden ondergebracht:
- ziekteverzuim
- WIA-gat
- WIA-surplus
- pensioen
- collectieve ongevallen
- spaarloon
- levensloopregeling

Binnen het personeelspakket is alleen de ziekteverzuimverzekering gericht op uw eigen onderneming. Alle andere onderdelen zijn gericht op het welzijn van uw medewerkers.

Continu´teit
Verzekeringen zijn in beginsel gericht op het voorkomen van financiŰle rampen. Voor de ondernemer betekent dit, het zoeken naar continu´teit en winstmaximalisatie. Met een personeelspakket voegt u daar iets aan toe: Tevreden personeel en draagt dat niet feitelijk tevens bij aan de continu´teit?