Wat u als werkgever moet weten
Als werkgever heeft u er alle belang bij dat uw werknemers gezond aan het werk blijven en na ziekte snel weer aan het werk zijn. Daar bent u samen met hen verantwoordelijk voor. Er bestaan duidelijke afspraken en regels voor voorkoming van ziekte op de werkplek.

Wordt onverhoopt toch een werknemer van u ziek en gaat dat langer duren dan een paar dagen of weken? Dan gaat u samen met hem of haar zoeken naar oplossingen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2004 geldt dat u niet 1 jaar maar zo nodig 2 jaar lang het loon doorbetaalt (minimaal 70% per jaar, maximaal 170% over twee jaar).

Lukt het de werknemer ondanks alle inspanningen in twee jaar niet om weer helemaal aan de slag te gaan? In de ’oude’ WAO zou uw werknemer na één jaar al een uitkering krijgen, als hij of zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Maar wie na 1 januari 2004 ziek wordt, krijgt te maken met de WIA. In de WIA kijken de verzekeringsartsen van UWV na twee jaar ziekte vooral naar wat uw werknemer nog wél kan.

Er zijn in de WIA na de beoordeling twee mogelijkheden:

- Uw werknemer kan deels nog werken, bij u of bij een andere werkgever. Dan zorgt de regeling WGA ervoor dat méér werken financieel aantrekkelijk is voor de werknemer.
- Als uw werknemer écht niet meer werken kan, heeft hij of zij recht op een uitkering op grond van de regeling IVA.