Kan uw werknemer deels weer aan de slag?
Als uw werknemer op of na 1 januari 2004 ziek is geworden, wordt hij of zij na twee jaar ziekte en de ’poortwachtertoets’ gekeurd door UWV. UWV kijkt bij de keuring naar wat uw werknemer, met zijn of haar beperkingen door ziekte of handicap, nog wÚl kan en wat hij of zij daarmee kan verdienen. Waarschijnlijk zal uw werknemer een bepaald percentage minder kunnen verdienen dan voorheen. Dit percentage heet het ’loonverlies’.

Is het loonverlies tenminste 35% maar minder dan 80%? Of is het loonverlies 80% of meer maar zijn er kansen op herstel? De WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) maakt het voor uw werknemer lonend om zo veel te werken als hij of zij nog kan.

Als het loonverlies minder is dan 35%, is uw werknemer niet arbeidsongeschikt. U moet hem of haar in beginsel in dienst houden of helpen bij een ander bedrijf te re´ntegreren. Is het loonverlies 80% of meer en is er duidelijk geen kans op herstel? Dan krijgt uw werknemer een uitkering op grond van de IVA, de WIA-regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.