Uw werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt?
Als uw werknemer op of na 1 januari 2004 ziek is geworden, wordt hij of zij na twee jaar ziekte en de ’poortwachtertoets’ gekeurd door UWV. UWV kijkt bij de keuring naar wat uw werknemer, met zijn of haar beperkingen door ziekte of handicap, nog wÚl kan en wat hij of zij daarmee kan verdienen. Waarschijnlijk zal uw werknemer een bepaald percentage minder kunnen verdienen dan voorheen. Dit percentage heet het ’loonverlies’.

Is het het loonverlies 80% of meer en zijn er geen of slechts geringe kansen op herstel? In dat geval is uw werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en heeft hij of zij recht op een uitkering op grond van de WIA-regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ( IVA). Uw verantwoordelijkheid voor de re´ntegratie en loondoorbetaling houdt dan op. U kunt zo nodig ontslag aanvragen.

Is het loonverlies van uw werknemer minder dan 80% is of verwacht de keuringsarts dat hij of zij voldoende herstelt om weer (deels) aan het werk te kunnen? Dan geldt de WGA, de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.