Ziektewet afgeschaft, de gevolgen
Het is alweer een aantal jaren geleden dat de overheid besloot het ziekteverzuim en de WAO-instroom in te dammen. En sindsdien heeft "Den Haag" dan ook verschillende maatregelen genomen. Besloten werd onder meer de ondernemer voor 100% verantwoordelijk te houden voor het ziekteverzuim. Met daarbij de verplichting - in veel gevallen - het salaris (bij ziekte), na maximaal twee wachtdagen, voor minstens 70% door te betalen. Het ging gepaard, zoals bekend, met: het afschaffen van de ziektewet zoals die toen bestond.

Invloed op de winstontwikkeling
Een enorme druk op de winstontwikkeling van het bedrijfsleven is het gevolg geweest.
Ziek personeel zou immers ofwel verminderde productie betekenen ofwel inzet van vervangend personeel, met alle kosten van dien. En het feit dat sommige CAO’s zelfs 100% doorbetaling eisten, maakte de gevolgen alleen maar groter.

Verzekeringsoplossingen
Verzekeraars kwamen al snel met verzekeringsoplossingen: de "ziekteverzuimpolissen".
Diverse verzekeraars hebben dit terrein inmiddels betreden. En de concurrentie is, op dat terrein, nog steeds hevig.

Groep 1 combineert de ziekteverzuimpolis met een eigen risico in geld. De stop-loss verzekering: zodra het ziekteverzuim een bepaalde limiet overschrijdt, neemt de verzekeraars de gevolgen over.
Groep 2 combineert de ziekteverzuimpolis met een eigen risico in dagen: de conventionele polis. Die eigen risicoperiodes verschillen sterk per branche en per verzekeraar.
Groep 3 combineert de polis met een eigen actief schadebeheersingsbeleid en claimt daardoor lagere verzuimcijfers te realiseren. Met uiteraard een lagere premie.

Welke oplossing in uw geval de voorkeur zou verdienen, hangt van veel omstandigheden af.
Zoals de omvang van uw onderneming, de laatste verzuimcijfers en de toepasselijke CAO.
Maar één ding is zeker: alleen de grote onderneming is in staat het ziekteverzuim volledig zelf te dragen.

U zult uw kosten zo goed mogelijk in de hand willen houden en daarmee een zo gunstig mogelijke winstontwikkeling willen realiseren. Voor onverwacht ziekteverzuim betekent dat helaas ofwel incalculeren en reserveren ofwel kiezen voor een verzekeringsoplossing.

De keuze voor een van beide zult u als ondernemer zelf moeten maken. Maar wij kunnen de keuze voor u wel makkelijker maken, door voor u na te gaan welke verzekeraar voor uw ziekteverzuimrisico de betere oplossing biedt en welke premie daarmee gepaard gaat.

Met het offerteformulier dat u op de volgende pagina aantreft, kunnen wij voor u aan het werk.